Uudised

Projekt „Mest Food OÜ digitaliseerimise teekaardi koostamine“ sai toetust Euroopa Liidu vahenditest

Mest Food OÜ digitaliseerituse ja automatiseerituse taseme tõstmiseks koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart. Projekti üldine eesmärk on saada ülevaade ettevõtte tarneahelas ja protsessides esinevatest kitsaskohadest ja arenguvõimalustest ning nende võimalikest lahendustest. Toetuse suurus on 9 950 eurot.“2016 a. me avasime tütarettevõtte Leedus, UAB Maag Food. Eesmärgiga olla ligemal sealsetele klientidele ja hankijatele, osutamaks veel paremat teenust kummalegi. 2018 kevadel muutsime Leedu firma nime samuti UAB Mest Food.
2019 a. me ühinesime Poola ettevõttega Avalon Foods Sp zoo. Ühinemise järel, sai Avalon Foods Sp zoo-st Mest Food OÜ 100% tütarettevõte.